Kinderen en een Auti-scheiding!

Maandag start de Week Van Het Autisme. Door het erfelijke karakter zijn er vaak meerdere gezinsleden met een Autisme Spectrum Stoornis. Samenleven in een Auti-gezin vraagt veel aanpassingsvermogen, verdraagzaamheid en doorzettingsvermogen. Het is vaak te veel wat gevraagd wordt, getuige het hoge scheidingspercentage van Auti-huwelijken (92%).

Verschillende golflengten

In de turbulente tijd van een scheiding valt het op dat gezinsleden op verschillende golflengten communiceren. De gezinsleden met autisme raken overprikkeld door alle veranderingen die op stapel staan. Zij voelen zich overvraagd en zelden begrepen. Zij trekken zich terug om rust te vinden. De andere gezinsleden voelen zich daardoor onvoldoende gehoord en gezien. Zij vragen juist om meer betrokkenheid. Machteloosheid uit zich vaak in boosheid.

Kwetsbare kinderen

Kinderen met ASS, ADHD, ADD of andere kwetsbaarheden vragen extra zorgvuldigheid in deze tijd. De voor hen zo belangrijke structuur en zekerheid vallen weg. Wat gaat er gebeuren? Het is alsof de grond onder hun voeten beeft met een kracht van 10 op de schaal van Richter: totale verwoesting.

‘Sterke schouders, zwaarste last?’

’Kind als steun en toeverlaat

Door het ontbreken van een gelijkwaardige gesprekspartner worden veel zorgen van de volwassenen nogal eens gedeeld met de minder kwetsbare kinderen in het gezin. Zonder autisme lijkt het alsof zij sterke schouders hebben en de ouders kunnen bijstaan. Ongemerkt draaien de rollen om en zorgden de kinderen voor de ouders. Bij wie kunnen deze kinderen terecht?

Wat te doen?

Een onpartijdige gesprekspartner met kennis van ASS kan duidelijkheid en structuur brengen in deze turbulente tijd. Bijvoorbeeld met de methode van ‘Geef me de Vijf’ (Wie, Wat, Waar, Hoe en Wanneer). De partner zonder autisme staat er niet meer alleen voor en de ander krijgt weer structuur en duidelijkheid. Na de scheiding kan het in de praktijk brengen van het collegiale ouderschap op dezelfde wijze begeleid worden.

Uit liefde voor je kind

De juiste hulp geeft jullie de gelegenheid om de kinderen op te vangen en te begeleiden. Zodat zij, ook in deze tijd, heerlijk kind kunnen zijn.