Ouderschapcoaching

Samen door 1 deur als ouders

Ouderschap is meer dan een plan

Als je als ouders van minderjarige kinderen uit elkaar gaat, ben je verplicht een ouderschapsplan te maken. Het internationale Kinderrechtenverdrag bepaalt namelijk o.a. dat kinderen recht hebben op contact met beide ouders en dat beide ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Ook als zij niet bij elkaar wonen. Hoe dat praktisch geregeld wordt, staat dus in het ouderschapsplan. 


Daarmee is echter niet gezegd dat het gezamenlijk ouderschap goed verloopt. In tegendeel. Gezamenlijk ouderschap met degene die niet (meer) je levenspartner is, is makkelijker gezegd dan gedaan.


Ouderschap is 'liefdevol vooruit struikelen'. Niemand krijgt een gebruiksaanwijzing bij de geboorte van een kind. We rommelen in feite allemaal wat aan. In een liefdevolle relatie vangen ouders elkaar op als een van hen struikelt. Na een scheiding lijkt het soms wel alsof ouders elkaar, in plaats van op te vangen,  juist bewust laten struikelen. En daarmee komen kinderen ongewild in een loyaliteitsconflict terecht. 


Ook ouders die bij de start van de scheiding ervan overtuigd zijn samen de meest fantastische ouders te blijven, krijgen gaandeweg te maken met meningsverschillen over wat het beste is voor de kinderen. Hoe langer jullie uit elkaar zijn, hoe verder je uit elkaar drijft. Ook de komst van nieuwe partners speelt daarbij een rol. 


Vindt niet zelf het wiel uit, maar profiteer van jarenlange ervaring.

Voorkom dat ...

 • Afspraken niet worden  nagekomen
 • Er  geen ruimte is voor flexibiliteit
 • Je  het gevoel krijgt dat je er alleen voor staat in het ouderschap
 • Je het gevoel krijgt niet jouw ouderrol in te kuannen nemen
 • De ander  moeilijk doet om niets
 • Als er iets 'fout' gaat  het je gelijk aangerekend wordt
 • Je  geen zeggenschap meer hebt over hoe jij de kinderen wilt opvoeden
 • Jouw normen en waarden  ondergeschikt raken aan die van de ander
 • De kinderen worden betrokken in discussies
 • De kinderen hun grootouders en andere familie haast niet meer zien
 • De kinderen zich terugtrekken uit het contact
 • De kinderen meer bij vriendjes zijn dan thuis
 • De kinderen niet meer bij een van de ouders willen zijn

En zorg ervoor dat ...

 • Afspraken worden nagekomen 
 • Er gelijktijdig  ook ruimte is voor flexibiliteit
 • Je er samen bent voor je kinderen
 • Ieder zijn eigen rol kan invullen; er is geen een ouderrol overcompleet
 • Je elkaar opraapt als een van jullie struikelt in de ouderrol
 • Je samen groeit in jullie ouderschap
 • Je de meerwaarden kunt zien voor je kinderen van twee ouders met een verschillend pallet van normen en waarden
 • De kinderen buiten jullie discussies gehouden worden
 • De kinderen zich gedragen voelen door twee families
 • De kinderen zich thuis, veilig en geborgen voelen bij beide ouders
 • De kinderen niet in een loyaliteitsconflict terecht komen
 •  De kinderen volledig kind kunnen zijn en zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen

Anderen gingen je voor en zeggen:

These slides will be slide-able on the live version of your page!
Het gaat niet vanzelf

We begonnen goed na onze scheiding. We hadden afspraken op hoofdlijnen gemaakt en vertrouwden erop dat het vanzelf wel goed ging. We wilden immers allebei het beste voor de kinderen. Ik begon mij echter steeds meer te ergeren aan hoe het daar bij de ander ging. Afspraken werden niet nagekomen of anders opgevat. Communicatie was er amper en vaak  alleen via de kinderen. Een vriendin wees mij op Renata en na een gesprek met haar wist ik dat wij haar hulp nodig hadden. We hebben niet alleen een nieuw plan gemaakt, maar ook geleerd hoe je gescheiden ouderschap echt goed kunt laten lopen. Dank je wel Renata voor je soms confronterende maar o zo waardevolle begeleiding..


Marianne, moeder van een tweeling 

Ms. Nameless
Add Your Stars
Aanrader voor alle gescheiden ouders
Zelf zit ik in de psychologische gezondheidszorg en weet echt wel het een en ander over opvoeden. Toch heb ik van Renata echt heel veel geleerd. Niet alleen over hoe je kunt en moet voorkomen dat kinderen in een loyaliteitscrisis komen, maar ook hoe je de andere ouder de ruimte moet geven zijn eigen invulling aan het ouderschap te geven. Dat dat de kinderen alleen maar verrijkt. Dat mijn manier goed is, maar niet  zaligmakend. Ik wil Renata heel hartelijk danken dat zij, zonder mij te veroordelen, toch zachtjes heeft geleerd anders naar de situatie te kijken en de vader van mijn kinderen niet te behandelen als een vierde kind, maar als de volwassen man die hij is. 


Martina, moeder van twee zoons en een dochtertje

Ms. Nameless
Add Your Stars
Parallel ouderschap is ook niet alles
Wij hebben heel wat hulpverleners gezien. Ouderschap blijft, de Schipaanpak, maatschappelijk werk en noem maar op. Uiteindelijk via de rechter verwezen naar Renata voor Parallel Ouderschap. Zij stelde voor om eerst een individueel traject te doorlopen. Daar had ik eigenlijk geen zin in, maar zij wist mij ervan te overtuigen. Gelukkig maar. In plaats van ieder ons eigen gang te gaan met de kinderen hebben we nu een prima gezamenlijk ouderschap. Zoveel mogelijk afspraken op papier zodat we zo min mogelijk met elkaar hoeven te overleggen, maar wel een eenheid voor onze kinderen. En onze kinderen? Die doen het weer goed op school en komen graag bij ons beide thuis. Top.


Bertus, vader van een zoon en twee dochters

Ms. Nameless
Add Your Stars

STAP UIT DE CRISIS 

STOP MET OVERLEVEN

EN LEEF !