De stem van het Kind

Non-verbale spelvormen voor kind- en oudertrajecten

De stem van het Kind

Met de door De Stem van het Kind ontwikkelde non-verbale spelvormen werk ik in kind- en oudertrajecten. Ook tijdens lastige momenten in het leven mag een kind blijven spelen. Spelen is ook een manier van verwerken. Een kind integreert zijn belevingswereld onbewust in zijn spel. Zo biedt het mij een unieke manier om spelenderwijs veel informatie te krijgen over hoe het gaat met het kind. 


De spelvormen die ik het meest gebruik zijn:


Het Mattenspel

Dit is een spel dat ik gebruik om de situatie van kinderen in een scheidingssituatie of samengesteld gezin in beeld te brengen. Het is specifiek afgestemd op kinderen die meerdere verblijfplaatsen hebben en is inzetbaar vanaf 4 jaar. 


Het spel is gebaseerd op beeldend materiaal. Voor oudere kinderen en volwassenen is er een tafelversie. Met jonge kinderen wordt het op de grond gespeeld.  Zo hebben ze alle vrijheid om zich vrij door de kamer te begeven. Spelend en al bewegend praten biedt bij jonge  kinderen een goede ingang om een kijkje te krijgen in zijn belevingswereld. Bij jongeren en volwassenen brengt het bewustwording en verwerking. Belangrijk  is gelijkwaardigheid tussen kind en begeleider. Als het spel door een kind wordt gelegd ga ik aan het eind van het spel zelf deelnemen. Dit opent deuren.

In relatief korte tijd biedt het inzicht in hoe een kind de situatie ervaart. 


Spelenderwijs je kind een stem geven

Het Mattenspel geeft je kind spelenderwijs een stem!


Tijdens het meespelen met het Mattenspel maak ik regelmatig gebruik van de extra onderdelen:


1. Niet jouw taak

Dit is een grotendeels non-verbaal spelelement om inzicht te krijgen in de soms enorme ballast die kinderen met zich meedragen. Kinderen die op eieren lopen thuis om de sfeer goed te houden, die hun verdriet voor zichzelf houden om ouders niet te belasten of die voor hun broertjes en zusjes zorgen. We spreken dan van oneigenlijke taken. Door te werken met gewichtszakjes kan een kind een taak een bepaalde zwaarte toekennen. Nadat het kind taken uit verschillende categorieën heeft gekozen en neergelegd plus de gewichtszakjes heeft geplaatst, ga ik met het kind aan de slag om te kijken waar een taak eigenlijk thuishoort en of er in het systeem wijzigingen kunnen worden aangebracht.


2. Los Vast

De ouder-kind relatie kan door een relatiecrisis bij de ouders onder druk komen te staan. Vanuit de loyaliteit waar kinderen mee worstelen, maar ook vanwege de complexe dynamiek tussen ouders op (ex)-partner niveau. Er kunnen vele meningen en ideeën zijn die zich gaan mengen met de ideeën van een kind.

Met de LosVast methode kan een analyse worden gemaakt over de relatie van het kind met ieder van zijn ouders en eventuele stiefouders. LOS staat voor de wijze waarop een kind zich los probeert te maken van een of beide ouder(s). VAST staat voor de wijze waarop een kind met iedere ouder in verbinding staat. Er wordt in gegaan op gedachten die er bij een kind kunnen leven hieromtrent. Welke gevoelens er kunnen overheersen en welke overtuigingen er kunnen spelen. 


Berg van Herstel

Dit spel is speciaal ontwikkeld voor die situaties waarbij er signalen van contactverlies of hechtingsproblematiek zijn tussen kind en ouder.


Een traject van contactherstel is niet eenvoudig en om die reden moet je uitgaan van gemiddeld tien tot twaalf sessies. Ieder traject wordt op maat aangepast aan de complexiteit van de probleemstelling. Het kan dus zijn dat er voor jullie meer dan twaalf sessies nodig zijn. 

Tijdens het traject staat het beklimmen van vier bergen centraal. We beginnen met de berg van veilig voelen. Ook als een kind veilig IS bij een ouder, wil dit niet zeggen dat een kind zich ook veilig VOELT. Zodra het kind zich veilig voelt bij de ouder kan het de berg van verbinding beklimmen gevolgd door de berg van liefde. Tot slot wordt de berg van erkenning beklommen. 


De kinderen worden altijd individueel begeleid zodat zij geen enkele druk ervaren bij het spelen van het spel. Zij laten met het materiaal van het spel zien waar ze tegenaan lopen en wat hun wensen of randvoorwaarden zijn voor het contactherstel. 

Bij voorkeur werk ik met de ouders gezamenlijk. Lukt dit absoluut niet dan wordt er met ouders apart gewerkt. Jullie ontvangen veel informatie over contactherstel en wat erbij komt kijken. Jullie gaan aan de slag met het beeldmateriaal zoals door jullie kind(eren) aangedragen. Zelfinzicht en zelfsturing worden bevorderd.


Bij de laatste berg is het de bedoeling om gezamenlijk met de ouders en het kind af te sluiten. 


Samen kunnen jullie de zwaarste bergen beklimmen!


Wil je meer weten over De stem van het Kind? Klik dan hier.

STAP UIT DE CRISIS 

STOP MET OVERLEVEN

EN LEEF !