Een nieuwe samengesteld gezin kent vele dynamieken en loyaliteiten. De rust en harmonie komt in dit gezin zodra iedereen zijn of haar positie kent. En een van de volwassenen (liefst beide) kan deze posities als vanzelf laten innemen.

In deze module leer je de dynamieken kennen en voel je wat het met eenieder doet als je op de juiste positie staat.