Het uurtarief voor mediation bedraagt €181,50 incl. BTW. Dit uurtarief geldt voor de bijeenkomsten en alle hieruit voortvloeiende werkzaamheden. Denk hierbij aan de voorbereiding, verslaglegging, mailverkeer, telefonisch overleg, dossiervorming enzovoort.

Van te voren spreken wij af hoeveel uur aan mediation wordt besteed. Zijn er meer uren nodig wordt dit vooraf kortgesloten.

Bij een scheiding moet soms een verzoek bij de rechtbank ingediend worden. De hiervoor bijkomende kosten voor advocaat en griffierechten worden apart in rekening gebracht.