1Door biedt de ouders een kort coachingstraject aan om gezamenlijk het zogenoemde paraplugesprek goed voor te bereiden en te voeren. Ook de benodigde nazorg voor de kinderen komt hierbij aan de orde.