Na een goede voorbereiding is het mogelijk om de scheiding in 1 dag te regelen. Naast de coachmodules hebben jullie ook al het nodige huiswerk gedaan. Hierdoor kan in 1 ochtend het ouderschapsplan opgesteld worden, met afspraken over hoe jullie de opvoeding op elkaar kunnen blijven afstemmen. In de middag  stellen we het convenant op met afspraken over huisvesting, financiën en inboedel.