Een gratis gesprek waarin jullie globaal de situatie kunnen bespreken. Ik schets jullie wat jullie kunnen verwachten. Belangrijk in dit gesprek is te bepalen of er over en weer een “klik” is en er een commitment bij jullie bestaat om er alles aan te doen de ouderrelatie te herstellen en te verbeteren.