FAQ/Blog2019-07-08T10:46:12+02:00

WAT IS EEN MODULE?

Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, zul je krijgen wat je altijd hebt gehad

Met de coachmodules beogen we ons anders te gaan gedragen zodat we een ander, namelijk het gewenste resultaat behalen. Gedragsveranderingen ontstaan echter niet door een goed gesprek. Een coachmodule bestaat daarom uit psycho-educatie afgewisseld met praktische oefeningen zodat het nieuw geleerde echt beklijft en in de thuissituatie in praktijk kan worden gebracht.

Er wordt twee tot drie uur gereserveerd zodat er voldoende tijd is om het nieuwe gedrag voldoende in te slijten. Na twee weken volgt er een telefonische follow-up om te voorkomen dat men in het oude gedrag terugvalt. Daarbij is er een maand lang gratis feedback via mail of whatsapp.

Hoe ga je om met alle emoties2019-07-08T10:55:41+02:00

In deze module krijgen je emoties een veilige plek waarbij ze niet meer onbewust een rol spelen in je (non-verbale) communicatie.

Ondanks dat je deze module in alle programma’s terug ziet komen blijft het maatwerk. De emoties die een rol spelen bij het herstellen van een liefdesrelatie zijn immers totaal anders dan de emoties die een rol spelen bij en na een scheiding of bij het aangaan van een gefuseerd gezin. In alle situaties zijn er emoties die ons kunnen hinderen in ons contact met de ander.

Wat is jullie beste manier van communiceren2019-07-08T10:50:32+02:00

In deze module leer je je communicatie af te stemmen op de ander.

Moet je je dan alweer aanpassen aan die ander? Pfff de meesten hebben hier geen zin meer in. Het gaat dan ook niet om het aanpassen aan de ander, maar het leren communiceren op een wijze dat de ander jou werkelijk kan horen en begrijpen. Pas als de ander jou werkelijk kan begrijpen kan hij of zij ook gehoor geven aan jouw wensen en vragen.

Zo blijf je uit het conflict2019-07-08T10:54:30+02:00

In deze module leer je uit het conflict te blijven.

Iedereen heeft een favoriete conflictstijl. De een loopt liever weg terwijl de ander het conflict juist aangaat. Na afloop van deze module herken je de conflictstructuren tussen jou en die ander. Je leert welke stijl beter bij de situatie past en oefent in het schakelen tussen de conflictstijlen. Uiteindelijk leer je hoe je kunt toewerken naar een compromis zonder dat jij steeds degene moet zijn die steeds water bij de wijn doet om de sfeer goed te houden.

Zet een streep onder het verleden2019-07-08T11:00:24+02:00

Oude koeien uit de sloot begraven.

Wil je na een turbulente tijd verder met je relatie, is het van belang de oude koeien uit de sloot te halen en voor eens en voor altijd te begraven. Dit gaat niet zomaar. Die oude koeien duiken steeds op omdat er zo veel pijn, verdriet of teleurstelling mee gepaard gaan. Na deze module kun je werkelijk zeggen (en voelen): zand erover!

Vind jouw plek in jullie relatie 2.02019-07-08T11:16:32+02:00

Een nieuwe start in je relatie.

In deze module zet je werkelijk een nieuwe stap in je relatie. De oude relatie is afgesloten, het mooie bewaard, het lelijke begraven. Maar geleerd van de fouten uit het verleden kun je nu weer samen bouwen aan een toekomst.

Vind jouw plek in het nieuwe samengestelde gezin2019-07-08T11:23:15+02:00

Een nieuwe samengesteld gezin kent vele dynamieken en loyaliteiten. De rust en harmonie komt in dit gezin zodra iedereen zijn of haar positie kent. En een van de volwassenen (liefst beide) kan deze posities als vanzelf laten innemen.

In deze module leer je de dynamieken kennen en voel je wat het met eenieder doet als je op de juiste positie staat.

Wat speelt er bij de kinderen2019-07-08T11:08:12+02:00

Natuurlijk ken jij je kind het beste. Je bent immers de ouder van het kind. Toch komen kinderen van gescheiden ouders nogal eens in de knel.

Kinderen in een scheidingssituatie willen hun ouders niet tot last zijn. Die hebben het immers al zo moeilijk. Daarom laten kinderen thuis niet meer zien wat er werkelijk met hen aan de hand is. Loyaliteit aan beide ouders kan er ook voor zorgen dat een kind bij papa ander gedrag laat zien dan bij mama. En dit kan dan weer tot ruzie tussen de ouders zorgen. Reden te meer om nog minder te laten zien bij de ouders.

Er zijn heel veel hulpprogramma’s voor kinderen van gescheiden ouders. Maar hoe fijn zou het zijn als jij door het sociaal-wenselijk en door loyaliteit gestuurde gedrag van  jouw kind heen kunt prikken zodat je kind weer echt bij jou terecht kan.

Samen opvoeden2019-07-08T11:30:42+02:00

Kinderen opvoeden in een gescheiden situatie is best lastig. Gaandeweg ontwikkelen jullie een eigen opvoedstijl die op onderdelen best van elkaar kan afwijken. Hoe gaan jullie hiermee om?

In deze module leer je hoe je je eigen normen en waarden kunt hanteren en gelijktijdig die van de ander respecteren. Je leert te voorkomen dat de kinderen in een spagaat terecht komen. En je leert om te gaan met de verschillende signalen die de kinderen af kunnen geven bij hun vader en moeder.

Ook binnen een samengesteld gezin krijg je te maken met verschillende opvoedstijlen die naast elkaar moeten kunnen bestaan. Zit je in een samengesteld gezin dan leer je in deze module hoe hier mee om te gaan en het verschil te onderscheiden tussen opvoedregels en huisregels.

Opstellen ouderschapsplan2019-07-08T11:26:03+02:00

Als je uit elkaar gaat terwijl je minderjarige kinderen hebt dan is het bij wet verplicht om een ouderschapsplan te maken. Nu kun je een standaard plan van internet plukken, maar jouw kinderen verdienen persoonlijke aandacht.

In deze module maken we samen een ouderschapsplan die is toegespitst op de behoeften en belangen van jouw kinderen.

Opstellen convenant2019-07-08T11:28:36+02:00

In deze module gaan we samen alle afspraken die jullie maken omdat jullie uit elkaar gaan vastleggen in een convenant. Denk hierbij aan afspraken rondom huisvesting, inboedel, financiën en dergelijke.

Verdiepingsmodule2019-07-08T11:18:48+02:00

Soms is een module niet voldoende. Er kan extra psycho-educatie of oefening nodig zijn om hardnekkig gedrag blijvend te kunnen veranderen. Dan is verdieping nodig. Er wordt een op maat gemaakte module gemaakt om tot de juiste verdieping te komen die bij jou past.

IS ONZE RELATIE NOG TE REDDEN?

Je geeft je relatie niet zomaar op. Zeker niet als er kinderen zijn. Maar je hebt het gevoel dat je alles geprobeerd hebt. Je hebt gepraat als brugman, je bent wellicht je eigen grenzen overgegaan en denkt vertwijfeld: “Wat kan ik dan nog meer doen om onze relatie te redden’.

Bij traditionele relatietherapie wordt er vooral rationeel omgesprongen met de problematiek. Het stel krijgt inzichten door terug te kijken op de relaties uit hun kindertijd. Daarnaast leren ze beter met elkaar te onderhandelen en stellen ze regels op om hun strijd op een effectieve manier te voeren. Je leert met elkaar om te gaan. Maar moet dit niet vanzelf gaan?

De relatiecoaching van 1Door brengt de liefde terug en de daarbij behorende veilige emotionele verbondenheid waardoor het weer vanzelf gaat.

Relatie 2.02019-07-05T14:54:31+02:00

Je kunt pas echt verder als je een streep onder het verleden kunt zetten. Dit gaat niet vanzelf. Tijdens individuele coachsessies bereiden beide ouders zich voor om het verleden gezamenlijk te begraven. Er wordt lering getrokken uit alle fouten uit de relatie tot nu toe zodat het afval van het verleden kan dienen als vruchtbare compost voor de nieuwe relatie.

Elkaar weer vinden2019-07-05T14:52:26+02:00

Hoe langer een relatie duurt hoe meer je voor elkaar invult wat de ander denkt, voelt en vindt. Je kent elkaar immers door en door. In de  hernieuwde relatie ga je er vanuit dat je elkaar opnieuw moet leren kennen. Je bent beide veranderd, gegroeid en wijzer geworden. Dit betekent dat je weer nieuwsgierig met elkaar gaat communiceren.

Bekrachtiging2019-07-05T14:56:49+02:00

Rituelen versterken onze banden. Dit geldt ook voor de start van de nieuwe relatie 2.0. Gezamenlijk wordt een mooi ritueel moment gecreëerd, met of zonder kinderen, om al het werk van de afgelopen maanden te bezegelen en de toekomst vol vertrouwen in te gaan .

COLLEGIAAL OUDERSCHAP: HOE DOE JE DAT?

Kinderen gaan niet scheiden. Begeleiding bij 1Door zoek je als je het belang van de kinderen voorop wilt stellen. Maar hoe doe je dat als je vol zit met emoties en vragen? Met alleen het regelen van de feitelijke scheiding kom je er niet. Er dient een scheiding aangebracht te worden in je rol van (ex-)partner en ouder van je kind, zodat jullie gezamenlijk leuke ouders kunnen blijven voor de kinderen.

Wat kun je doen – uit liefde voor je kind:

Hoe vertel je het de kinderen2019-07-05T14:39:44+02:00

Onderzoek wijst uit dat het gesprek waarin de kinderen horen dat hun ouders gaan scheiden hen hun hele leven bijblijft. Ze herinneren zich ieder detail. Wat iedereen aan had, wat er gedronken werd, wat voor weer het was. Ook de inhoud van het gesprek blijft hen bij en heeft enorme impact. Wie vertelde wat, wie kreeg de schuld, wie was de boosdoener en wie het slachtoffer.

Als dit gesprek niet goed verloopt stoppen kinderen met kind zijn. Ze nemen een volwassen taak op zich. Onbewust gaan ze het slachtoffer bijstaan of troosten en roepen ze de boosdoener tot de orde. Hun eigen onzekere situatie wordt opzijgeschoven. Ze willen hun ouders, die nu al zoveel aan hun hoofd hebben, niet tot last zijn en vermijden alles dat tot ruzie zou kunnen leiden. Ongewild staan de kinderen er eigenlijk alleen voor.

Het is mogelijk om dit te voorkomen door dit gesprek goed voor te bereiden en de kinderen naderhand op te vangen.

Is dit gesprek al geweest en twijfel je of dit wel goed gegaan is? Dan kan het coachingstraject je leren hoe je eventuele schade kunt repareren.

Coachtraject: Het paraplugesprek2019-04-12T16:11:53+02:00

1Door biedt de ouders een kort coachingstraject aan om gezamenlijk het zogenoemde paraplugesprek goed voor te bereiden en te voeren. Ook de benodigde nazorg voor de kinderen komt hierbij aan de orde.

Van ex-partners naar collegiaal ouderschap2019-04-12T16:13:05+02:00

De ander niet meer zien als ex, maar als de andere ouder van je kind gaat niet vanzelf. In het coachingstraject om te transformeren van ex-partners naar collega’s in ouderschap worden jullie samen en individueel begeleid bij

 • het kunnen terugkijken op een mooie tijd waar in ieder geval jullie kind(eren) getuigen van zijn;
 • het leren loslaten van de negatieve emoties die de ander bij je oproepen;
 • het leren afstemmen van je taal op die van de ander;
 • het leren jullie meningsverschillen op te lossen in het belang van de kinderen;
 • het samen opvoeden in een gescheiden situatie
 • de valkuilen van een nieuw samengesteld gezin

SCHEIDEN: STAP VOOR STAP

Als de beslissing is genomen dat jullie willen scheiden kan het overweldigend zijn wat er op je afkomt. Er moet zoveel geregeld worden. Waar moet je beginnen? Het is immers niet je dagelijks werk.

Het is verstandig om je te laten begeleiden door een ervaren mediator die wel dagelijks bezig is met het beëindigen van partnerrelaties met behoud van de ouderrelatie. Immers jullie kinderen hebben de behoefte en het recht om goed contact met beide ouders te kunnen onderhouden.

1. Intakegesprek2019-03-28T18:06:52+01:00

Een gratis gesprek waarin jullie globaal de situatie kunnen bespreken. Ik schets jullie wat jullie kunnen verwachten. Belangrijk in dit gesprek is te bepalen of er over en weer een “klik” is en er een commitment bij jullie bestaat om er alles aan te doen de ouderrelatie te herstellen en te verbeteren.

2. Voorbereiding2019-07-05T15:10:55+02:00

a. Emoties neutraliseren
Zaken regelen terwijl je vol emoties zit leidt tot spijt. Boosheid leidt tot het onderste uit de kan te willen. Schuldgevoel leidt tot vrijgevigheid. Verdriet leidt tot onverschilligheid. Onbegrip leidt tot besluiteloosheid. En al deze acties leiden op de langere termijn tot spijt. Spijt dat doorklinkt in alle interactie tussen jou en de andere ouder van je kind. En de kinderen zijn hiervan de dupe.

Het is dus van groot belang om je emoties te kunnen neutraliseren alvorens met elkaar de mediation in te gaan.

b. Communicatie op elkaar afstemmen
Als er in de relatie vaak onbegrip is tussen de ouders dan is de communicatie niet meer goed. Je begrijpt elkaar niet. Je kunt de ander maar niet duidelijk maken wat je wilt. Nadat de kogel door de kerk is, wordt dit er nooit beter op.

Alvorens de mediation in te gaan is het daarom van groot belang op een dusdanige manier te leren communiceren dat de ander goed begrijpt wat jij wilt en bedoelt. Dit is niet alleen belangrijk voor de mediation maar ook voor de invulling van het gescheiden ouderschap.

c. Wegblijven uit het conflict
Je eigen gelijk willen halen of vasthouden aan je eigen standpunt zorgt ervoor dat je niet meer kunt luisteren naar de wensen van de andere ouder. Je leert in deze derde coachmodule hoe je naar de ander kunt luisteren en open kunt staan voor andere oplossingen zonder je eigen belang en het belang van je kinderen uit het oog te verliezen.

3. Gesprek met de kinderen2019-07-05T15:18:18+02:00

Kinderen vanaf 12 jaar dienen gehoord te worden opdat hun mening en wensen meegewogen worden bij de beslissingen die voor en over hen worden genomen. Maar ook jongere kinderen kunnen met vragen en onzekerheden zitten die ze niet bij hun ouders kwijt durven. Daarom werk ik met alle kinderen vanaf 4 jaar en ouder.  Afhankelijk van hun leeftijd gaat dit min of meer spelenderwijs. Deze sessies helpen de kinderen bij het accepteren van de nieuw ontstane situatie.

4. Mediation in 1 Dag2019-07-05T15:18:52+02:00

Na een goede voorbereiding is het mogelijk om de scheiding in 1 dag te regelen. Naast de coachmodules hebben jullie ook al het nodige huiswerk gedaan waardoor in 1 dag een ouderschapsplan opgesteld kan worden, met afspraken over hoe jullie de opvoeding op elkaar kunnen blijven afstemmen én een convenant met afspraken over huisvesting, financiën en inboedel.

5. Ondertekening documenten2019-07-05T15:22:10+02:00

Na afloop van de mediaton-in-1-dag zet ik alle afspraken op papier in een juridisch document. Hier kunnen jullie thuis dan nog eens goed over nadenken waarna het bij mij op kantoor door jullie wordt ondertekend.

Afhankelijk van jullie situatie (huwelijk of geregistreerd partnerschap met kinderen) wordt daarna een verzoek ingediend bij de rechtbank. Na enkele weken wordt de beschikking van de rechtbank ontvangen en dienen jullie een akte van geen bezwaar te ondertekenen. Hiermee geven jullie aan niet meer in beroep te gaan. Deze akte en de beschikking van de rechtbank worden naar de gemeente gezonden. De gemeente zorgt voor de juiste registratie in de registers. De scheiding is nu een feit.

6. Evaluatie en nazorg2019-07-05T15:24:26+02:00

Na verloop van tijd komen we bij elkaar om te evalueren hoe het gaat. Hierbij wordt gekeken of er extra coaching nodig is op het gebied van het samen opvoeden van de kinderen. Ook is het mogelijk om opnieuw een gesprek met de kinderen te voeren om te horen en zien hoe zij de invulling van het gescheiden ouderschap ervaren.

WAT KOST HET?

Kwalitatief goede begeleiding kost geld. Daar ben ik eerlijk en transparant in. In deze onzekere tijd is het fijn om van te voren te weten wat de kosten zullen zijn. Daarom werkt 1Door zoveel mogelijk met pakketprijzen. Wilt u liever per uur betalen is dit natuurlijk ook mogelijk.

Tijdens het gratis intakegesprek bespreken we jullie wensen en de mogelijkheden en maken we gezamenlijk een stappenplan.  Aan de hand van dit stappenplan kan ik de verwachtte kosten in kaart brengen.

Afhankelijk van jullie inkomen, vermogen en het financiële resultaat kan het zijn dat jullie, voor mediation, in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, een zogenoemde toevoeging. 1Door werkt alleen op toevoegingsbasis mits jullie beiden de voorbereidende coachingsmodules hebben gevolgd. 1Door vraagt deze toevoeging dan voor jullie aan.

Pakketprijs: Vernieuw de relatie2019-08-02T13:47:01+02:00

Coaching is zeer persoonlijk. Samen zullen we bekijken welke begeleiding jij nodig hebt. Daarom maak ik altijd een op maat gemaakt programma.

Om een indruk te krijgen van de kosten hierbij het kostenplaatje van het veelgebruikte All Inclusive Programma. Dit programma kost €2.975 per persoon of € 4.250,00 per stel en bestaat uit

 • Drie individuele modules (6 x 497) t.w.v. €2.982,=
 • Drie gemeenschappelijke modules (3 x 497) t.w.v. €1.491,=

Je hoeft dit programma niet samen te doorlopen. Ook in je eentje kun je een wereld van verschil maken.

Pakketprijs: Scheiden zonder Schade2019-08-02T13:49:19+02:00

Coaching is zeer persoonlijk. Samen zullen we bekijken welke begeleiding jullie nodig hebben. Daarom maak ik altijd een op maat gemaakt programma.

Om een indruk te krijgen van de kosten hierbij het kostenplaatje van het veelgebruikte All Inclusive Programma. Dit programma kost €5.500,00 en bestaat uit

 • Drie individuele modules (6 x 497) t.w.v. €2.982,=
 • Mediation-in-1-dag à €1.994,= *
 • Twee gemeenschappelijke modules (2 x 497) t.w.v. €994,=

* Afhankelijk van uw persoonlijk inkomen, vermogen en behaald resultaat is het mogelijk gesubsidieerde rechtsbijstand te krijgen voor de mediation. In dat geval betaalt u voor de Mediation-in-1-dag slechts een eigen bijdrage van €54,00 of €107,00 pp. Indien slechts één van u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand betaalt de ander voor de Mediation-in-1-dag €997,00.

Optioneel bijkomende kosten:

 • Voorbereiding op het paraplugesprek (het gesprek waarin jullie met de kinderen spreken over de scheiding) à € 297,=.
 • Een gesprek met jullie kind(eren) à €297,= per kind (hierbij is inbegrepen een gesprek voorafgaand aan het maken van het ouderschapsplan en een gesprek na afloop van de scheiding)
 • Alimentatieberekening  €297,00 mits de gegevens volledig worden aangeleverd
 • Advocaat & Griffiekosten (bij huwelijk en geregistreerd partnerschap) – variërend van €308,24 tot €523,60 pp afhankelijk van het inkomen, vermogen en behaalde resultaat.
Pakketprijs: Collegiaal ouderschap2019-08-02T13:46:13+02:00

Coaching is zeer persoonlijk. Samen zullen we bekijken welke begeleiding jij nodig hebt. Daarom maak ik altijd een op maat gemaakt programma.

Om een indruk te krijgen van de kosten hierbij het kostenplaatje van het veelgebruikte All Inclusive Programma. Dit programma kost €2.475 per persoon of € 3.750,00 per stel en bestaat uit

 • Drie individuele modules (6 x 497) t.w.v. €2.982,=
 • Twee gemeenschappelijke modules (2 x 497) t.w.v. €994,=

Je hoeft dit programma niet samen te doorlopen. Ook in je eentje kun je een wereld van verschil maken.

Pakketprijs: Gefuseerd ouderschap2019-08-02T13:45:00+02:00

Coaching is zeer persoonlijk. Samen zullen we bekijken welke begeleiding jij nodig hebt. Daarom maak ik altijd een op maat gemaakt programma.

Om een indruk te krijgen van de kosten hierbij het kostenplaatje van het veelgebruikte All Inclusive Programma. Dit programma kost €2.975 per persoon of € 4.250,00 per stel en bestaat uit

 • Drie individuele modules (6 x 497) t.w.v. €2.982,=
 • Drie gemeenschappelijke modules (3 x 497) t.w.v. €1.491,=

Optioneel bijkomende kosten:

 • Een gesprek met jullie kind(eren) à €297,= per kind (hierbij worden twee gesprekken gevoerd op twee verschillende momenten).

Je hoeft dit programma niet samen te doorlopen. Ook in je eentje kun je een wereld van verschil maken.

Mediation zonder coaching2019-07-08T10:18:53+02:00

Indien gekozen wordt voor mediation zonder voorbereidende coachingsmodule wordt het uurtarief gehanteerd.

Het uurtarief bedraagt €181,50 incl. BTW.
Het uurtarief geldt voor de bijeenkomsten en alle hieruit voortvloeiende werkzaamheden zoals voorbereiding, verslaglegging, mailverkeer, telefonisch overleg en dossiervorming enzovoort.

Bijkomende kosten die gemaakt moeten worden voor het indienen van een zaak bij de rechtbank, zoals advocaatkosten en griffierechten, worden apart in rekening gebracht.

Losse moduleprijs2019-07-08T10:18:25+02:00

De prijs van een coachmodule bedraagt €497,00 incl BTW.

Coaching uurtarief2019-07-08T10:19:22+02:00

Indien er na afloop van een coachmodule nog individuele coaching gewenst is, is het mogelijk hiervoor losse afspraken te maken.

Het uurtarief voor losse coaching bedraagt €127,00 incl. BTW.

Workshops2019-07-08T10:17:52+02:00
 • Communicatiepatronen
  €50,00 per persoon; €75,00 per stel
 • Rust & Harmonie in het fusiegezin
 • € 50,00 per persoon; €75,00 per stel
 • Ouderschap for 4
  Op maat gemaakt programma incl. vier individuele intakegesprekken €750,00
 • Familieopstellingen
 • €75,00 voor de vraagsteller; €50,00 voor een representant