Alimentatie 2019 indexering 2%


Alimentatierechten c.q. plichten moeten jaarlijks worden aangepast aan de kosten van het levensonderhoud. Dit wordt ook wel indexatie genoemd en is wettelijk geregeld tenzij er in het convenant of ouderschapsplan andere afspraken over zijn gemaakt. Deze verhoging geldt voor zowel de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie. De overheid bepaald aan het einde van het jaar wat het indexatiecijfer is voor het komende jaar. Voor komend jaar is dit 2%

In dit artikel vertel ik u hoe u de indexatie kunt berekenen, per wanneer het nieuwe bedrag betaald moet worden, wie verantwoordelijk is voor het doorgeven van de nieuwe bedragen en wat u kunt doen als voorgaande jaren vergeten is de alimentatie te indexeren.

Berekenen van de alimentatie-indexatie

Het indexatiecijfer is dit jaar 2%. Dit betekent dat u het alimentatiebedrag met 2% moet verhogen. U komt tot het juiste bedrag door het alimentatiebedrag van 2018 te vermenigvuldigen met 1,02.

Stel dat er in 2018  maandelijks € 454,35 werd betaald aan alimentatie, dan wordt dit bedrag volgend jaar € 454,35 * 1,02 = € 463,44

Per wanneer moet het nieuwe bedrag betaald worden?

Meestal staat er in het convenant of in het ouderschapsplan dat de alimentatie bij vooruitbetaling moet worden voldaan. Dit betekent dat de alimentatie voor januari 2019 in december 2018 wordt betaald. Dit betekent dus dat de alimentatie die in december wordt betaald al verhoogd moet zijn.

Wie is verantwoordelijk voor het doorgeven van de nieuwe bedragen?

Er is geen instantie die u en uw ex-partner op de hoogte brengt van de nieuwe bedragen. U bent dan ook zelf verantwoordelijk voor het uitrekenen en doorgeven van de nieuwe bedragen. Doe dit op tijd zodat eventuele automatische overboekingen door de bank kunnen worden aangepast.

Nooit eerder gedaan! Wat nu?

Doordat niemand u er op attent maakt dat het tijd wordt om de alimentatie te verhogen is de kans groot dat u dat voorgaande jaren bent vergeten. Tot zekere hoogte is dit geen probleem. U kunt het namelijk nog tot vijf jaar terug regelen. Wat moet u doen:

 • Vraag schriftelijk aan uw ex-partner om de alimentatie te verhogen. Uw recht op de wettelijke indexatie vervalt namelijk na vijf jaar tenzij u kunt aantonen dat u uw ex-partner schriftelijk heeft gevraagd de alimentatie plus de wettelijke indexatie te betalen.
 • Reken uit wat nog met terugwerkende kracht betaald moet worden (u kunt nu nog terug naar 2014). Gebruik in onderstaand rekenvoorbeeld uw eigen bedragen
  • Stel sinds 2013 werd er € 450,00 alimentatie per maand betaald. Sindsdien is het bedrag nooit aangepast.
  • Voor 2014 was het indexcijfer 0,9%. In 2014 had dus € 450,00 * 1,009 = € 454,05 betaald moeten worden. Dit betekent dus een tekort van 12 maanden * € 4,05 = € 48,60
  • Voor 2015 was het indexcijfer 0,8%. In 2015 had dus € 454,05 * 1,008 = € 457,68 betaald moeten worden. Dit betekent dus een tekort van 12 maanden * € 7,68 = € 92,16.
  • Voor 2016 was het indexcijfer 1,3%. In 2016 had dus € 457,68 * 1,013 = € 463,63 betaald moeten worden. Dit betekent dus een tekort van 12 maanden * € 13,63 = € 163,56.
  • Voor 2017 was het indexcijfer 2,1%. In 2017 had dus € 463,63 * 1,021 = € 473,37 betaald moeten worden. Dit betekent dus een tekort van 12 maanden * € 23,37 = € 280,44.
  • Voor 2018 was het indexcijfer 1,5%. In 2018 had dus € 473,37 * 1,015 = € 480,47 betaald moeten worden. Dit betekent dus een tekort van 12 maanden * € 30,47 = € 365,64.
  • In totaal moet nog € 950,40  betaald worden (het totaal van de jaarlijkse tekorten).
 • Bepaal in onderling overleg een betalingsregeling om de tekorten in te lopen. Jullie zijn immers beide verantwoordelijk voor het niet tijdig indexeren van de alimentatiebedragen.

Stappenplan

Hierbij een stappenplan om te komen tot een juiste betaling van de alimentatie

 1. Ga na of de afgelopen jaren het alimentatiebedrag correct is verhoogd.
 2. Zo niet:
  1. Bereken de juiste bedragen die in de afgelopen jaren betaald had moeten worden. Gebruik daarbij bovenstaand rekenvoorbeeld en begin met rekenen in 2014 of later indien van toepassing.
 3. Bereken welk bedrag er vanaf volgend jaar (feitelijk eind december) betaald moet worden.
 4. Neem contact op met uw ex-partner, bespreek de berekeningen en maak duidelijke afspraken.

Kom je er samen niet uit?

Zelfs in de beste relaties zijn financiële zaken een lastig onderwerp.  Dit geldt al helemaal tussen gescheiden ouders. Het is dan ook niet raar als er ruzie ontstaat. Als er al onvrede is over bijvoorbeeld de omgangsregeling of er zijn twijfels over de wijze waarop de alimentatie wordt besteed dan kan een verhoging van de alimentatie een trigger zijn voor hoogoplopende ruzies. En dit is niet nodig als er, onder begeleiding van een onafhankelijke derde, nog eens naar de situatie wordt gekeken. Wellicht zijn er inkomens veranderd of zijn er andere zaken in de privésituatie veranderd die het rechtvaardigen om de hele situatie te evalueren.

Bij 1Door besteden we niet alleen aandacht aan de juiste cijfers, maar ook aan de emoties die vaak een rol spelen rondom de alimentatie.